100. Yıl Liderlik Ödülleri / Tüm Başvurular

Efe Başaran, DHL Express

DHL EXPRESS

Rolü

Satıştan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı

Bir lider olarak ülkemiz için sağladığı katkı

Ailemin uzun yıllardır parçası olup katkı sağladığı bir sivil toplum kuruluşuna, profesyonel hayatımın başlangıcıyla birlikte dahil oldum. Derneğin inisiyatiflerinden biri de dezavantajlı geçmişe sahip üniversite öğrencilerine öğrenim hayatları boyunca burs vermek suretiyle yardım eli uzatmak.

Ülkemizin birçok sorununun temelinde eğitim olduğunu düşünen biri olarak, hem profesyonel hayatta karşılaştığım yeni mezun öğrencilerde gözlemlediklerim, hem de bursiyer seçim görüşmelerindeki farkındalıklarımla, öğrencilerin hayata atılmalarında, sağlanan maddi yardımların çok ötesinde ihtiyaçları olduğunu gördüm.

Aldığım inisiyatif ile beraber, 50 kişilik bir bursiyer gurubunu lisans dönemleri süresince hayatlarına daha anlamlı bir şekilde dokunmak için oluşturduğumuz programa liderlik ettim. Bu programda öğrencilerin eğitim, kariyer ve sosyal gelişimlerine katkıda bulunmaya çalışıyoruz.

Eğitim gelişimleri için, hem iş dalları hem de belirli yetkinlikler özelinde, tanıdığımız profesyonellerden gönüllü olarak destek alarak seminerler&eğitimler düzenliyoruz.

Kariyerlerine hazırlanmaları için, CV hazırlama, iş görüşme teknikleri eğitimleri, talepte bulunan bursiyerler için, oluşturduğumuz mentörlük programıyla, hedefledikleri iş grubuna uygun, profesyonel çevremizden mentörler belirleyip öğrenim hayatları boyunca mentörlük sürecini takip ediyoruz.

Bunların yanı sıra, şahsen en önemli gördüğüm sosyal gelişimlerine katkı sağlamak oluyor. Birçok gencin sosyal ve kültürel aktivitelere gerek maddi koşullarından ötürü gerek alışkanlıklarından ötürü katılmadıklarını gözlemledim. Her yıl 3 değişik etkinlikle birlikte, konser, tiyatro, müzikal gibi etkinliklere birlikte katılıyoruz ve birbirlerimizden çok şey öğrendiğimiz keyifli günler geçiriyoruz.

Son olarak, hem staj hem iş arama süreçlerinde kendilerine destek olarak profesyonel hayata daha donanımlı, hazır ve özgüvenli şekilde katılmaları için çalışıyoruz.